סילבוס לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

סילבוס תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול מורכב מתכנים המגיעים מעולם ההנדסה, הכלכלה, מדעי ההתנהגות והמדעים המדוייקים. תוכנית הסילבוס מושפעת מבחירת מסלול התמחות שנעשית על ידי הסטודנטים עם הקבלה ללימודים. בנוסף לבחירת המסלול שקובעת את תוכנית הלימודים הכללית, רשאים הסטודנטים לבחור קורסים בהתאם לתחומי עניין ונטייה שהתגלתה במהלך הלימודים. בחירה זו נפתחת בשנה השנייה, השלישית והרביעית של לימודי התואר הראשון בהנדסת תעשייה וניהול.

סילבוס הלימודים מושפע גם מפרוייקט הגמר. הנושא בו בוחר כל סטודנט להתמקד בפרוייקט תואם הן את מסלול ההתמחות ותוכנית הלימודים הכללית והן את קורסי הבחירה שנלמדו עד לשנת הלימודים הרביעית. בשנה זו ניתן להמשיך ולקחת קורסי בחירה כדי להעמיק הבנה וידע בנושא הפרוייקט.

קורסי חובה

נושאי החובה הנכללים בסילבוס לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול נבחרו מתוך תחומי הידע האקדמיים שמשתלבים בתחום הנדסת התעשייה והניהול: הנדסה כמובן, כלכלה, מתמטיקה, מדעי ההתנהגות. לימודי חובה שמלכתחילה מכוונים לתחום התמחות צר יכללו בסיס הנדסי צר יותר ובסיס ממוקד רחב יותר.

קורסי בחירה לפי מסלול התמחות

קורסי הבחירה מגיעים בשנת הלימודים השנייה או השלישית של לימודי הנדסת תעשייה וניהול לתואר ראשון. קורסים אלו מאפשרים לכל סטודנט להעמיק בתחום עניין מסויים, לבד מתחום ההתמחות. כך שני סטודנטים שלומדים את אותו מסלול התמחות יכולים להגיע לשתי תתי-התמחויות שונות, בהתאם לעניין ולנטייה של כל אחד מהם.

קורסים כלליים

קורסים כלליים מהווים חלק מסילבוס לימודי התואר הראשון בהנדסת תעשייה וניהול בעיקר במהלך השנה הראשונה ללימודים. אלו קורסים המגיעים מתחום ההנדסה ומלמדים חשיבה מערכתית, מודלים מתמטיים לפתרון בעיות והערכה, שיטות בקרה ומציאת נתונים והיבטים הנדסיים נוספים. בהמשך, ממשיכים הסטודנטים ללמוד קורסים מעולם ההנדסה אך תוך התמקדות בתחום התמחותם.

פרוייקט גמר

סילבוס הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול מוביל אל עבודת גמר שמוגשת בסוף שנת הלימודים הרביעית. פרוייקט הגמר משקף את הידע הנצבר במהלך הלימודים, את יכולת התכנון והדיוק ואת יכולת ההבנה המופשטת ההנדסית של הסטודנטים. הפרוייקט מאפשר לבחור נושא שתואם את סוג ההתמחות בה בחר הסטודנט ושמתאים לתכנים, לאתגרים ולבעיות שמעניינים אותו או אותה.