תוכנית לימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול

תוכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול מבוסס על תחומי התמחות שמגיעים מעולם ההנדסה, המחשבים, הכלכלה ותורות כלכליות, הפסיכולוגיה הארגונית, חקר הנתונים ושטחים אקדמיים אחרים.

הלימודים בנויים במתכונת אקדמית של צבירת נקודות זכות נדרשות לתואר. נקודות הזכות נצברות על ידי השתתפות בשיעורי בחירה ושיעורי חובה, הגשת עבודות, השתתפות בסמינרים מחקריים וקבוצות מחקר וכן הגשת עבודת גמר מחקרית, או תזה.

בהתאם להתמחות בה מעוניין הסטודנט או הסטודנט ובהתאם לסוג התכנית האקדמית אותה הם בוחרים, בונים הסטודנטים את מערכת השעות שלהם בתחילת כל סמסטר. סוג התוכנית משתנה ממוסד למוסד הן במובן של התכנים האקדמיים המוצעים בה והן במובן של המסגרת האקדמית וסוג התואר המתקבל.

מבנה תוכנית הלימודים

קיים הבדל בין לימודי מוסמך במדעים עם התמחות בהנדסת תעשייה וניהול לבין לימודי מוסמך בהנדסה. שניהם ניתנים בסיום תכניות לימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול אך למעשה אלו הם תארים שונים. כך גם קיים הבדל בין תואר מוסמך (תואר שני, M.Sc) שכולל תזה לבין תואר מוסמך שכולל עבודת גמר. ההבדלים משפיעים הן על תוכנית הלימודים עצמה – היקף נקודות הזכות הנדרשות לצבירה לקבלת תואר שני ושיוכן האקדמי, אך גם על אפשרויות להמשיך בלימודים לדוקטורט בעתיד.

ניתן להתמחות במהלך התואר השני במספר תחומי התמחות, לשלב בין קורסי חובה לקורסי בחירה ולהתאים את סילבוס הלימודים באופן אישי ובהתאם לשאיפות עתידיות, אקדמיות או מקצועיות.

אוניברסיטאות בעיקר, אך גם מספר מצומצם של מכללות בישראל, מציעות תוכניות לימודים לתואר שני בתחום הנדסת תעשייה וניהול. כל תוכנית מציבה דרישות ייחודיות כתנאי לזכאות לתואר. ההבדלים בין תוכניות הלימוד השונות הם במספר נקודות הזכות הנדרשות, היקף קורסי החובה לעומת קורסי הבחירה, סוגי ההתמחות המוצעים וסוגי המסלולים האקדמיים הקיימים בתוכנית: מסלול מקוצר, מסלול ללא תזה, מסלול עם תזה.

לימודי חובה

לימודי החובה במסגרת סילבוס הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול משתנים בהתאם למסלול ההתמחות הנבחר. מסלולים אפשריים להתמחות הם תורת האינפורמציה, אנליזה למערכות ייצור, תכן ובקרת איכות, תכנון, ארגונומטריה, מיחשוב ורובוטיקה, לוגיסטיקה, ניתוח החלטות, מערכות ידע ואינפורמציה ומסלולים נוספים. בהתאם למסלול יקבעו קורסי החובה הנדרשים.

לימודי בחירה

אפשרויות הבחירה בלימודי תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול הן מרובות. החל בבחירה באיזה מסלול להתמחות ועד לבחירת הקורסים, מתחילת הלימודים לתואר ועד סופם. לימודי הבחירה והיקפם מושפעים גם מסוג התואר – האם התואר מחקרי וכולל תזה או לא מחקרי ואינו כולל תזה.

במסלול מחקרי, נדרשים הסטודנטים לבחור קורסים שתואמים את נושא התיזה, לפחות בשנת הלימודים השנייה. תהליך בחירת הקורסים במהלך התואר השני בהנדסת תעשייה וניהול מלווה בייעוץ של איש או אנשי סגל אקדמי.

פרוייקט גמר

סילבוס הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול מגיע לסיומו עם הגשת פרוייקט הגמר וקבלת ציון עבורו. זהו פרוייקט גמר מקיף יותר מאשר זה הנדרש בסיום התואר הראשון והוא בעל אופי מחקרי.

סטודנטים שבחרו מסלול מחקרי יידרשו למחקר מקיף יותר (תזה) מאשר סטודנטים שבחרו במסלול הלא מחקרי, אך שניהם נדרשים לנסח שאלת מחקר, לענות עליה תוך שימוש במקורות ולעתים גם לבצע הדגמה, ניסוי או איסוף נתונים עצמאי מהשטח על מנת להוכיח את הטענה המרכזית.

משך הלימודים

לימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול נמשכים כשנתיים. במידה והמועמד נדרש כתנאי לקבלתו ללימודים לעמוד בשנת השלמות ונקבעו לו קורסי השלמה, הלימודים עשויים להימשך גם שלוש שנים או לפחות חמישה סמסטרים.

כמו כן, סטודנטים שבוחרים במסלול של תזה שכולל עבודת מחקר עצמאית בחלקה שאמורה להתבצע בהיקף רחב יחסית, עשויים להתמהמה בסיום התואר השני בהנדסת תעשייה וניהול (כפי שקורה בתחומים רבים. כך או אחרת, כל תואר אקדמי מצריך תהליך רשמי של סגירת תואר, שנעשה בשנת הלימודים האחרונה.