תנאי קבלה לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול

תנאי הקבלה ללימודי תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול משתנים ממוסד למוסד ומתכנית לימוד אחת לאחרת. כל מוסד לימודים בישראל שמציע תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול מורכב מתכני לימוד אחרים. תכנית לימודים לתואר שני שמציעה התמחות בהנדסת תעשייה עם דגש על ארגונומיה (הנדסת משאבי אנוש) לא זהה לתכנית לימודים המציעה התמחות עם דגש במערכות תפעול ממוחשבות. ויש לוודא שקיימת התאמה בין סוג התואר הראשון לתכני התכנית בתואר השני להנדסת תעשייה וניהול.

קבלה לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול

תנאי הקבלה למועמדים לתואר השני משתנים בהתאם לתכנים האקדמיים מהם מורכבת תכנית הלימודים. מועמדים שקבלתם ודאית לכל תכניות הלימוד הם מועמדים שסיימו תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול במסלול התמחות מסויים ומעוניינים להמשיך לתואר שני באותו מסלול או בהתמחות קרובה או חופפת. מועמדים שקבלתם ודאית פחות הם מועמדים שמגיעים עם תואר ראשון מחוגים אחרים, שאינם הנדסת תעשייה וניהול. במקרים אלו יש כאמור לוודא הלימה בין סוג התואר ותכני הקורסים שנלמדו במהלך התואר הראשון לבין התכנים בהם מתמקדים הלימודים לתואר שני בהנדסת תעשייה וניהול.

תארים בעלי סיכוי גבוה יותר לצורך קבלה לתואר שני הם תארים מתחום הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה הארגונית, מדעי המחשב, כלכלה וסטטיסטיקה, משאבי אנוש, מדעים ותחומים אחרים שמשולבים בהנדסת תעשייה וניהול. מועמדים שמגיעים עם תואר בפסיכולוגיה יתקבלו לתכניות לתואר שני המתמקדות בהתמחות בפן של ניהול ארגוני וארגונומיה, אך סיכוייהם להתקבל לתכניות המתמחות במערכות מידע קלושים.

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרשמיים עשויים להידרש לשנת השלמות.